You are here: Proizvodnja Fert nosači

 

Fert nosači se koriste za izradu LMT - lako montažnih tavanica – međuspratnih konstrukcija.

Fert nosači - gredice su noseći elementi tako da moraju zadovoljiti određene statičke uslove. Pored osnovne armature (rešetkasti nosač) kod većih raspona ugrađuje se dodatna armatura na 400/500. Armatura je proračunata za stalno opterećenje g+ 4.80 kn/m2 i korisno opterećenje p=2.0 kn/m2.

Međuspratne konstrukcije izrađene od fert gredica se primenjuju u stanogradnji gde je isključivo prisutno statičko opterećenje. Ne smeju se primenjivati ako postoji dinamičko opterećenje (razne mašine) jer može doći do loma konstrukcije.

 

 

 

 

Tehnički podaci:

  • Visina gredice 16 cm.
  • Visina pritisne ploče 4 cm MB 30
  • Pri izradi gredice koristi se sitnozrnasti beton MB 40
  • Osovinski razmak izmedu gredica 40 cm
  • Osnovna armatura je rešetkasti nosač BINOR 774 – 1.25 kg/m2
  • U zavisnosti od raspona u gredice se ugrađuje dodatna armatura 500/560 ili RA 400/500
  • Utrošak ispune bloka 10 kom/m2
  • Težina izbetonirane konstrukcije oko 300 kg/m2
  • Proizvod je atestiran i poseduje ATEST Građevinskog Fakulteta, Instituta za ispitivanje konstrukcija.

 

Proizvodnja fert gredica je mašinska sa vibro uređajem visokog proizvodnog kapaciteta. Materijali korišćeni u proizvodnji su kontrolisanog kvaliteta i atestirani.

Za potrebe kupaca vršimo statičke provere odabranih elemenata srazmerno rasponu.

Proizvodne cene su umerene sa posebnim pogodnostima za građevinska preduzeća i preduzetnike.