You are here: Prodaja Lokali Miše Lazića br. 2, Gornji Milanovac

Broj lokala

Površina lokala

Lokacija

Status

 Lokal br.1 45.79 Suteren
 Lokal br.2 28.43 Suteren
 Lokal br.3 45.99 Prizemlje
 Lokal br.4 22.49 Prizemlje
 Lokal br.5 18.45 Prizemlje

 

 - Status: Lokal je slobodan

 - Status: Lokal je prodat